Услуги

Ако сте купувач

продавачи-купувачи
1. Екипът на Диксио ЕООД извършва анализ и проучване на пазара по критериите Ви за търсения имот.
2. Организира реклама на търсенето.
3. Съветва и насочва в избора на критерии.
4. Организира и провежда огледите в удобно за Вас време и само след предварително подробно представяне на имота
5. Посредничи в преговорите с Продавача.
6. Организира набавянето на необходимите документи за изповядване на сделката.
7. Организира, подготвя и посредничи при Предварителния договор.
8. Организира изповядване на сделката при Нотариус.

Ако сте Продавач

продавачи-купувачи
1. Екипът на Диксио ЕООД проучва и анализира конкурентните продажби.
2. Прави рекламни снимки на имота.
3. Предоставя индивидуален план за реализиране на имота.
4. Съветва и насочва при подготовката на имота за огледи.
5. Организира и провежда огледите в удобно за Вас време и само след предварително подробно представяне на имота пред евентуалния Купувач.
6. Посредничи в преговорите с Купувача.
7. Организира набавянето на необходимите документи за изповядване на сделката.
8. Организира, подготвя и посредничи при Предварителния договор.
9. Организира изповядване на сделката при Нотариус.

ОГЛЕДИ

продавачи-купувачи
Екипът на ДИКСИО ЕООД Ви благодари за Вашия избор, да използвате услугите ни в областта на недвижимите имоти.
Ако някой от предлаганите имоти отговаря на Вашите критерии и желаете оглед: Свържете се с нас по телефона, формата за "ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ" в края на всяка оферта или email.
Нашите брокери ще Ви предоставят допълнителна информация и ще Ви уредят огледа в удобен за Вас час и ден.
Диксио ЕООД работи и с други агенции за недвижими имоти в голяма част от офертите си.